Gen 2.8: Da God Yahweh wen plant plenny trees one place ova dea Eden side, da east side.
Gen 2.10: Had one riva dat come up inside Eden an give watta fo all da trees inside dat place.
Gen 2.15: Da God Yahweh wen put da guy inside Eden, da place he wen plant all da trees, fo live dea an work
Gen 3.23: Dass why da God Yahweh trow dem outa Eden, da place he wen plant da trees.
Gen 3.24: alive ova dea on da east side a da place he wen plant, Eden side.
Gen 4.16: da land dey call "Da Homeless Land" fo live ova dea, from Eden to da east.
2Ki 19.12: guys mo strong den da gods fo Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo dat wen live Tel Assar!
Isa 37.12: Da gods fo da peopos from Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo inside Tel Assar -- you tink dea gods wen get da
Isa 51.3: goin make da boonies come Jalike how he wen make da place Eden side.”