Lev 13.6: If da sore wen fade, an neva come mo big on top da skin, da pries guy goin
Lev 13.56: But if da pries guy see dat da mildew stay fade afta dey wash um, he gotta broke da mildew part off, fo