Exo 6.25: She wen born Finehas fo Eleazar.
Ezr 7.5: Den afta him come Aaron's boy Eleazar, den Finehas, den Abishua, den Bukki, den Uzzi, den Zerahiah, den
Ezr 8.2: From da Finehas ohana: Gershom.
Ezr 8.33: to Meremot Uriah's boy, da pries guy, an to Eleazar Finehas boy.