Isa 17.10: Fo shua you guys forget bout God No matta he da One dat get you guys outa trouble.