Gen 10.19: live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by
Deu 2.23: da Av peopo dat live inside da small towns all da way by Gaza, da Filisha peopo dat come dea from Crete Island wen wipe
1Ki 4.24: da wes side a da Eufrates Riva, all da way from Tifsah to Gaza.
2Ki 18.8: He bus up da Filisha guys too, all da way to Gaza an da land aroun dea, dea towns wit strong walls an small
Amo 1.6: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Gaza peopo wen go agains me.
Amo 1.7: Dass why I goin send army guys fo burn da Gaza town wall An burn up da palaces wit strong walls.
Act 8.26: sout to da road inside da boonies dat go from Jerusalem to Gaza.