Gen 14.4: Dea names, King Kedorla`omer from Elam, King Amrafel from Shinar, King Ariok from Ellasar, King Tida`al, da
Gen 14.9: Elam, an King Tida`al da king fo some odda peopos, an King Amrafel from Babylon, an King Ariok from Ellasar, an all dea army