2Ki 3.25: Ony Kir Hareset town stay neva get bus up.
2Ki 3.25: guys put guys wit slings fo throw stone all aroun Kir Hareset, an attack dat place too.