Mrk 15.16: da army guys wen take Jesus inside da palace, da Rome army headquarters, an dey tell all da odda army guys fo come by dem.
Jhn 18.28: Priest take Jesus away from Kaiafas place to da Rome army headquarters.
Jhn 18.33: Den Pilate go back inside da army headquarters, an he tell Jesus fo come inside, an tell him, “Eh, you!
Jhn 19.9: He go back inside da army headquarters an aks Jesus, “Eh, you!
Php 1.13: All da police guys hea inside da main headquarters, an all da odda peopo ova hea, dey know how come I stay in