Deu 3.8: da east side da Jordan Riva from da Arnon Canyon to Mount Hermon.
Deu 3.9: (Da Sidon peopo call Hermon ‘Sirion’, an da Amor peopo call um ‘Senir’.
Deu 4.48: da Arnon Canyon to Mount Siyon, dat odda peopo call Mount Hermon.