2Ki 23.10: make da place dey call Tofet, dat stay inside da Ben Hinnom Valley, so nobody can use um fo kill dea boy o girl dea,
Neh 11.30: So dey wen make house from Beer-sheba to da Hinnom Valley.