Gen 13.17: Go holoholo all ova da land.
Gen 34.1: One time Dinah go holoholo fo make visit wit some a da wahines dat live dea.
1Ki 18.27: hard bout someting, o maybe he stay inside da lua, o he go holoholo.
Isa 63.17: How come you let us guys Go holoholo an leave yoa ways?
2Th 3.11: Dey no work, but dey ony go holoholo an niele.”
1Ti 5.13: Dey go holoholo from one house to anodda.