Exo 26.33: Hang da curtain right unda da hooks dat hold da top cloth togedda inside da middo.
Exo 27.3: Same ting fo da bowls, an da hooks fo move da meat, an da pans fo carry da fire.
Exo 35.11: gotta make: Fo da Tent, make da inside tent an da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go
Exo 36.36: Dey make gold hooks fo da poses, an dey melt silva fo make four piers fo
Exo 36.38: Dey make five poses fo dat curtain, wit hooks.
Exo 38.10: Da top a da poses, get silva hooks an straps.
Exo 38.12: Da top a da poses, get silva hooks an straps.
Exo 38.17: Da hooks an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an
Exo 38.19: Da hooks on top fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey
Exo 38.28: Da odda 50 pound, dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova da top part a da
Exo 39.33: Da inside tent an all da stuffs fo go inside da tent: da hooks, Da stand up boards, an da poles dat go across da boards,
Amo 4.2: Dey goin stick big fish hooks in yoa okole An drag you guys outa hea!