1Ki 6.32: his guys pound gold fo go ova all da pichas, [even] da angels an da palm trees.