Luk 3.34: Perez, he Judah's boy; Judah, he Jacob's boy; Jacob, he Isaac's boy; Isaac, he Abraham's boy; Abraham, he Terah's boy;
Act 7.32: hear da Boss say, ‘I yoa ancestas God; I Abraham's God, an Isaac's God, an Jacob's God.
Rom 9.10: Dey both Isaac's kids.
Heb 12.16: He Isaac's boy dat wen born first, so he get da right fo get da