Gen 5.15: Mahalalel, afta he live 65 year, he get one boy Jared.
Gen 5.16: An afta Jared wen born, Mahalalel still live 830 year, an he get odda
head: Jared an Enok
Gen 5.18: Jared, afta he live 162 year, he get one boy Enok.
Gen 5.19: An afta Enok wen born, Jared still live 800 year, an he get odda kids too, boys an
Gen 5.20: Jared wen live 962 year, den he mahke.
Luk 3.37: boy; Metuselah, he Enok's boy; Enok, he Jared's boy; Jared, he Mahalaleel's boy; Mahalaleel, he Cainan's boy; Cainan,