Gen 10.2: da ohana dat come from Jafet: dey was Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, an Tiras.
Gen 10.4: Da ohana dat come from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain peopo), an Kittim
Gen 10.5: Some a da Javan ohana peopos, dey da ones dat live nowdays nea da