head: Apollos Stay Inside Efesus An Corint
Act 18.24: One Jewish guy name Apollos wen come to Efesus.
Act 18.27: Apollos wen like go Akaia, an da bruddas wen kokua him.
Act 18.27: letta fo da bruddas an sistas ova dea, so dey goin give Apollos dea aloha.
Act 19.1: Apollos wen stay inside Corint.
1Co 1.12: One nodda guy say, “Me, I stick wit Apollos!
1Co 3.4: wen you guys tell you stick wit Paul, o you stick wit Apollos, dat show dat you guys jalike all da odda peopo.
1Co 3.5: Apollos, who him?
1Co 3.5: Apollos, he do wat da Boss like um fo do, an me, I do wat da Boss
1Co 3.6: Den Apollos wen come teach you guys.
1Co 3.22: Me an Apollos an Peter, we stay fo you guys!
1Co 4.6: Bruddas an sistas, I wen talk bout me an Apollos, jalike I draw picha fo help you guys learn dis one ting
1Co 16.12: Our brudda Apollos, I wen give him plenny good kine words fo go by you guys
Tit 3.13: You know Zenas da lawya guy an da guy Apollos?