Act 1.23: So, dey pick two guys: Joseph, da guy dey name Barsabbas o Justus, an Mattias.
Act 18.7: an wen go nex door, da house wea one guy name Titius Justus live.
Col 4.11: Jesus Justus, he stay ova hea too.