Gen 14.7: Dey come En Mishpat, da place dey call Kadesh, an dea dey make war wit da Amalek peopo an take ova all
Gen 16.14: Stay in da middo Kadesh town and Bered town.
Gen 20.1: He put up his tents in da middo Kadesh town an Shur town.
Deu 1.2: You know, fo go Mount Sinai to Kadesh Barnea, take eleven days, even if you go da long way on da
Deu 1.19: Den we reach Kadesh Barnea.
Deu 1.46: Az why you guys stay dea Kadesh town long time.
Deu 2.14: Az was thirty-eight years afta we go way from Kadesh Barnea da firs time, dat we go da odda side da Zered
Deu 32.51: do, in front da Israel peopo by da Meribah watta place nea Kadesh town, inside da Zin boonies, da time you neva show respeck