1Ki 11.7: place on top da Olive Ridge across Jerusalem fo pray to Kemosh da pilau idol kine god dat da Moab peopo stay pray to, an
1Ki 11.33: go pray to Ashtoret da wahine god fo da Sidon peopo, an Kemosh da god fo da Moab peopo, an Molek da god fo da Ammon