Isa 22.22: Fo run da govmen fo da king, Jalike him da one carry da key fo King David palace An work fo da King David ohana.
Luk 11.52: Jalike you guys wen take away da key fo open da door so peopo can know wat God stay say.
Rev 1.18: da mahke peopo stay, an make dem come alive, cuz I get da key.
Rev 3.7: Dass jalike he get King David's key.
Rev 3.7: Wen he take da key an open da door, no mo nobody can close um.
Rev 3.7: Wen he take da key an close da door, no mo nobody can open um.
Rev 9.1: Den somebody wen give da star one key fo open da Deep Dark Hole.
Rev 9.2: Da star wen open da Deep Dark Hole wit da key, an da smoke wen come outa da hole, jalike da kine smoke
Rev 20.1: He get da key fo da Deep Dark Hole, an one big heavy chain in his hand.