Gen 23.2: She mahke Canaan side, Kiriat-Arba town (dass Hebron, you know).
Gen 35.27: Jacob come home by his fadda guy Isaac, Mamre side, nea Kiriat-Arba town, da one dey call Hebron nowdays.
Neh 11.25: Some a da Judah peopo wen live inside Kiriat-Arba an da small towns aroun dea, oddas inside Dibon an da