Isa 21.5: Lay down da mats!
Mrk 6.55: dey run all ova da place fo bring da sick peopo on top dea mats to wea dey hear Jesus stay.
Act 5.15: sick peopo on da streets, an lay dem on top da beds an da mats, so dat wen Peter goin come, his shadow goin pass ova dem