Luk 3.24: Joseph, he Heli's boy; Heli, he Mattat's boy; Mattat, he Levi's boy; Levi, he Melki's boy; Melki, he Jannai's
Luk 3.29: boy; Eliezer, he Jorim's boy; Jorim, he Mattat's boy; Mattat, he Levi's boy; Levi, he Simeon's boy; Simeon, he Judah's