Mat 23.23: guys give one piece to God from ten piece spice, like da mint, da dill kine spice, an da cummin spice.
Luk 11.42: You guys give God ten percent a everyting, even da mint, an da rue spice, an all da odda kine herbs.