Gen 31.49: Dey call da rock pile Mizpah too, dat mean “Place Fo Watch From,” cuz Laban tell, “I
1Ki 15.22: stuff fo build up Geba town mo strong Benjamin side, an Mizpah town too.
2Ki 25.23: king wen pick Gedaliah fo come govna, dey go by Gedaliah, Mizpah town.
2Ki 25.25: Elishama grankid, dat come from da Judah king ohana, come Mizpah town wit ten odda guys.
Neh 3.7: dem, Melatiah from Gibeon town an Jadon from Meronot town Mizpah side wen fix da wall, no matta dey from da Wes Eufrates
Neh 3.15: Gate, Shallun Kol-Hozeh's boy, dat stay in charge a da Mizpah Districk, wen fix um.
Neh 3.19: Districk, an nex to him Ezer Jeshua's boy, da main guy fo Mizpah, fix anodda part across wea you go up to da place wea dey