Isa 50.9: Da moth eat um up.
Isa 51.8: Dey goin be jalike wool kine cloth dat da moth worm goin eat.
Mat 6.19: kine stuffs dass importan ova hea inside dis world, cuz da moth an da rust goin eat um up, an da steala guys goin broke
Mat 6.20: Ova dea da moth an da rust no can eat um up, an da steala guys no can