Luk 12.53: muddas agains dea girls, an girls agains dea muddas, mudda-in-laws agains dea daughta-in-laws, an daughta-in-laws agains dea
Luk 12.53: agains dea daughta-in-laws, an daughta-in-laws agains dea mudda-in-laws.