Act 16.7: Dey wen come near Mysia, an dey wen try fo go inside Bitynia, but Jesus Spirit
Act 16.8: So den dey wen pass by Mysia an wen go Troas town.