Gen 25.3: Da Ashur peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen
Gen 25.18: an go all da way to Shur nea da Egypt land, wea you go Ashur side.