Dan 7.14: Dat powa no goin pau eva, An no mo nobody goin ovathrow him.