Gen 28.6: dat he like God do fo Jacob, an dat Isaac like send Jacob Padan Aram side fo get one wahine from ova dea.
Gen 48.7: Dat time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da Canaan land nea