Gen 19.26: den an dea she come salt rock, all hard kine jalike one post.
Gen 28.18: wen put unda his head fo sleep, an he set um up jalike one post, an he pour olive oil on top fo show love an respeck fo
Gen 28.22: Dis rock hea, dat I put up jalike one spesho post fo no foget wat wen happen dis place, dis goin be God's
Gen 31.13: Dass da place wea you put up da big rock jalike one post, an wen pour olive oil on top fo show love an respeck fo
Gen 31.45: So Jacob, he take one big rock an put um up jalike one post.
Gen 41.13: tell da army guys fo go kill um, den hang um on top one post.
Isa 17.8: Dey no even goin look at Da spesho post fo da wahine god Asherah An da places fo burn incense fo
Mrk 11.2: Hemo da rope from da post, an bring um ova hea.
Mrk 11.4: He stay tie up by da door, so dey hemo da rope from da post.’-”
Mrk 11.5: How come you hemo da rope from da post?
Gal 3.13: Bible wen say, “Everybody dat dey kill an hang on top one post, dey get kahuna on top dem.
1Ti 3.15: Dey jalike da foundation an da main post dat stay hold up da building.
Rev 3.12: fight an win, I goin make dem strong Jalike da main post inside da temple fo my God.