Deu 18.4: dat you cut, da new wine, an da firs olive oil dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um.
Isa 5.2: stone one place nea dea So can step all ova da grapes Fo press out da juice fo make wine.