1Ki 5.9: I goin tell um tie um up fo make plenny raft.