Ezr 10.27: ohana: Elioenai, Eliashib, Matanaiah, Jeremot, Zabad, an Aziza.