Gen 41.5: Den da Pharaoh guy go sleep one mo time an get dream, secon time again.
Exo 28.18: Da secon row, put light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an
Exo 39.11: Da secon row, light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an
Deu 24.3: Ony afta dat, da secon husban mahke.
1Ki 6.6: Da secon floor rooms, 9 feet from da lanai to da wall, an da top
1Ki 6.8: Temple, den you go up one winding stair dat go aroun to da secon floor, den to da top floor.