2Ki 25.18: Da leada fo da king bodyguard, Nebuzaradan, take Seraiah da main pries guy, Zefaniah da numba two pries guy, an da
2Ki 25.23: Ishmael Netaniah boy, Johanan Kareah boy, Seraiah Tanhumet da Netofat guy boy, Jaazaniah da Maacat guy boy,
Ezr 2.2: Dea leada guys, Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Re`elaiah, Mordecai, Bilshan, Mispat, Bigvai, Rehum, an
Ezr 7.5: Zadok, den Shallum, den Hilkiah, den anodda Azariah, den Seraiah.
Ezr 7.5: Ezra, he get Seraiah blood.
Neh 10.2: Da pries guys Seraiah, Azariah, Jeremiah, Pash-hur, Amariah, Malkijah, Hattush,
Neh 12.1: Zerubbabel Sheltiel boy, an wit Jeshua da main pries guy: Seraiah, Jeremiah, Ezra, Amariah, Malluk, Hattush, Shekaniah,
Neh 12.11: da leadas fo da pries ohanas: Meraiah was da leada fo da Seraiah ohana.