head: Jesus Send Out Seventy-Two Guys
Luk 10.1: Afta dat da Boss Jesus wen pick seventy-two odda guys dat he like send out two by two, so dey can go
head: Da Seventy-Two Guys Come Back
Luk 10.17: Da seventy-two guys come back, an dey stay real good inside.