Gen 36.13: Reuel, his boys, Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah.
Gen 36.17: From Esau boy Reuel, get Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah dat was da main guys fo dea ohanas.