Gen 10.26: Joktan, he da ancesta fo Almodad, Shelef, Hazar-mavet, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal,