Deu 23.10: go in front Yahweh cuz nite time he get wet dream o make shishi, he gotta go outside da camp an stay dea all day.
Deu 23.12: camp an put sign fo one place wea you guys can go fo make shishi an kukae.
2Ki 18.27: mo bad, dat dey goin eat dea own kukae an drink dea own shishi, an you guys goin do da same ting too!
Isa 36.12: watta, dat dey goin eat dea own kukae an drink dea own shishi.