Amo 5.21: Cuz you make like you coming togedda fo me, Make me like bahf!”
Jon 2.10: Den Yahweh, he wen tell da big fish wat fo do, an he bahf Jonah out on top da beach.
Rev 3.16: So I goin bahf you guys outa my mout!