Gen 19.14: So Lot wen go talk to da guys dat goin come his son in law guys wen dey marry his daughtas.
Gen 27.18: Isaac say, “Yeah, my son.
Gen 27.27: Isaac smell da clothes, den he come shua az his son, an he make spesho blessing for him.”