Isa 19.1: qal: swift-moving God tell: “I goin make da Egypt peopo go agains each odda.