Gen 10.4: Da ohana dat come from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus Island
Est 1.14: stay good friends wit da king: Carshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, an Memucan.
Jon 1.3: He wen go da odda way from Yahweh fo go ova dea Tarshish side (dass Spain, you know).”
Jon 1.3: go down Joppa boat harbor an find one big boat dat goin go Tarshish.
Jon 1.3: He pay da money fo go, an he go on top da boat fo go Tarshish wit da saila guys.
Jon 4.2: Dass why quick I wen run away fo go Tarshish side, you know.