Deu 33.17: Ephraim ohana peopo dat come from Joseph stay, An da tousands inside da Manasseh ohana dat come from Joseph.
Jud 1.14: He say, “Lissen, da Boss goin come Wit tousands an tousands a his spesho guys.
Jud 1.14: He say, “Lissen, da Boss goin come Wit tousands an tousands a his spesho guys.