2Ki 15.1: Wen Jeroboam Numba Two stay Israel king fo twenny-seven year, Amaziah's boy Azariah, (dat lata take da name
2Ki 25.17: Da firs pos was twenny-seven feet high.