Gen 27.37: Isaac tell Esau, “Wo!”
Gen 42.28: He tell his brudda guys, “Wo!
Isa 1.4: Wo!