Lev 26.13: I wen broke da yoke dey wen put on top you guys neck, so dat you guys can walk
Deu 21.3: take one young girl cow dat neva work yet, an no wear one yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o
Deu 22.10: “No plow wit one cow an one donkey togedda unda one yoke.
Deu 28.48: Jalike he goin put one iron yoke on top yoa neck, till he wipe out you guys.
1Ki 12.4: um, “Yoa fadda, he wen make us guys jalike cows an he put yoke on top us fo make us work real hard.
1Ki 12.9: No give us da same heavy yoke yoa fadda put on us!
1Ki 12.11: you, ‘Yoa fadda, he wen make us jalike cows an put heavy yoke on top us fo make us work.
1Ki 12.11: my fadda wen make you guys jalike cows an put heavy yoke on top you fo make you work.
1Ki 12.11: I goin make da yoke mo heavy den dat!
1Ki 12.14: He tell, “My fadda wen put jalike one heavy yoke, da kine dey use fo da cow, on top you guys fo make you
1Ki 12.14: Me, I goin make da yoke mo heavy den dat!
Isa 10.27: One heavy load from yoa back, O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin be big an strong again.
Isa 14.25: Dey goin try fo put da yoke on top dem, But no goin stay.
Isa 58.6: Anybody gotta carry heavy load Jalike one yoke fo cows fo pull one wagon, Hemo da yoke!
Isa 58.6: load Jalike one yoke fo cows fo pull one wagon, Hemo da yoke!
Isa 58.9: no give da odda guys hard time, Jalike you stay tie one yoke on top one cow!
Mat 11.29: Jalike da oxes get yoke on top dem fo pull da load, you guys put my yoke on top
Mat 11.29: oxes get yoke on top dem fo pull da load, you guys put my yoke on top you, an go learn fo do wat I teaching you.
Mat 11.30: Cuz my yoke real good, an my load real easy.